هاست لینوکس 200 مگ

میزبانی برروی هارد SSD پر سرعت
سایر امکانات نامحدود

 • 200 مگابایت فضای میزبانی
 • دایرکت ادمین کنترل پنل
 • 15 گیگ / ماهانه پهنای باند
هاست لینوکس 500 مگابایت

میزبانی برروی هارد SSD پر سرعت
سایر امکانات نامحدود

 • 500 مگابایت فضای میزبانی
 • دایرکت ادمین کنترل پنل
 • 20 گیگ / ماهانه پهنای باند
هاست لینوکس 1 گیگابایت

میزبانی برروی هارد SSD پر سرعت
سایر امکانات نامحدود

 • 1000 مگابایت فضای میزبانی
 • دایرکت ادمین کنترل پنل
 • 30 گیگ / ماهانه پهنای باند
هاست لینوکس 2 گیگابایت

میزبانی برروی هارد SSD پر سرعت
سایر امکانات نامحدود

 • 2000 مگابایت فضای میزبانی
 • دایرکت ادمین کنترل پنل
 • 40 گیگ / ماهانه پهنای باند
هاست لینوکس 5 گیگابایت

میزبانی برروی هارد SSD پر سرعت
سایر امکانات نامحدود

 • 200 مگابایت فضای میزبانی
 • دایرکت ادمین کنترل پنل
 • 60 گیگ / ماهانه پهنای باند