هاست لینوکس ویژه - 200 مگابایت

امکان انتخاب نسخه PHP
مجهز به آنتی شلر
میزبانی برروی هارد SSD پر سرعت
سایر امکانات نامحدود
بکاپ روزانه در سرور مجزا

 • 200 مگابایت فضای میزبانی
 • سی پنل کنترل پنل
 • Nodejs - Python - Rubby پشتیبانی از
 • 30 گیگ / ماهانه پهنای باند
هاست لینوکس ویژه - 500 مگابایت

امکان انتخاب نسخه PHP
مجهز به آنتی شلر
میزبانی برروی هارد SSD پر سرعت
سایر امکانات نامحدود
بکاپ روزانه در سرور مجزا

 • 500 مگابایت فضای میزبانی
 • سی پنل کنترل پنل
 • Nodejs - Python - Rubby پشتیبانی از
 • 50 گیگ / ماهانه پهنای باند
هاست لینوکس ویژه - 1 گیگابایت

امکان انتخاب نسخه PHP
مجهز به آنتی شلر
میزبانی برروی هارد SSD پر سرعت
سایر امکانات نامحدود
بکاپ روزانه در سرور مجزا

 • 1000 مگابایت فضای میزبانی
 • سی پنل کنترل پنل
 • Nodejs - Python - Rubby پشتیبانی از
 • 50 گیگ / ماهانه پهنای باند
هاست لینوکس ویژه - 2 گیگابایت

امکان انتخاب نسخه PHP
مجهز به آنتی شلر
میزبانی برروی هارد SSD پر سرعت
سایر امکانات نامحدود
بکاپ روزانه در سرور مجزا

 • 2000 مگابایت فضای میزبانی
 • سی پنل کنترل پنل
 • Nodejs - Python - Rubby پشتیبانی از
 • 50 گیگ / ماهانه پهنای باند
هاست لینوکس ویژه - 5 گیگابایت

امکان انتخاب نسخه PHP
مجهز به آنتی شلر
میزبانی برروی هارد SSD پر سرعت
سایر امکانات نامحدود
بکاپ روزانه در سرور مجزا

 • 5000 مگابایت فضای میزبانی
 • سی پنل کنترل پنل
 • Nodejs - Python - Rubby پشتیبانی از
 • 50 گیگ / ماهانه پهنای باند